Kljaković, Toni (Ante)

Kljaković, Toni (Ante), pjevač zabavne glazbe (Solin, 31.VII.1932. - Pula, 2.XI.2007.). U Splitu je 1950. završio srednju tehničku školu. Debitirao je 1957. pobijedivši na Prvom pljesku u zagrebačkom Varijeteu, a 1958. osvojio prvu nagradu publike na festivalu u Opatiji popijevkom Sretna luka Milutina Vandekara. Nastupao na festivalima zabavne glazbe u Zagrebu, Krapini, Slavonskoj Požegi, Poreču i Splitu, gdje je 1964. u duetu s Terezom Kesovijom osvojio prvu nagradu publike i drugu nagradu ocjenjivačkoga suda skladbom Nima Splita do Splita Nikice Kalogjere, koja je postala himnom tog festivala.