Radić, Đenio

Radić, Đenio, gospodarstvenik, političar (Radići kraj Sv. Lovreča, 12.VII.1938. - Pula, 2.II.2015.). Diplomirao je ekomomiju, a cijelu poslovnu karijeru izgradio je u porečkoj hotelsko-turističkoj kompaniji Plava laguna. Tijekom četiri desetljeća u toj je tvrtki obnašao niz rukovodećih dužnosti: bio je direktor Sektora budžetiranja (do 1973.) pa financijski direktor (do 1977.), potom direktor SOUR-a Plava laguna (do 1986.), pomoćnik direktora SOUR-a Plava laguna za financije (do 1990.), direktor Plave lagune d.d. (do 1993.) i predsjednik Uprave Plave lagune d.d. (do listopada 2007.).