Matošović, Gino

Matošović, Gino, ekonomist, gospodarstvenik (Rovinjsko Selo, 15.X.1940. - Rovinj, 2.XI.2018.). Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu te Rovinju, gdje je završio i gimnaziju. Diplomirao je 1967. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te se iste godine zaposlio u tadašnjoj Tvornici duhana i ambalaže Rovinj, čiji je bio stipendist. Godine 1970. prelazi u rovinjsko hotelsko-trgovačko poduzeće Jadran u kojemu je obnašao niz rukovodećih dužnosti: od direktora hotela i OOUR-a do rukovodioca sektora za organizaciju i razvoj, a 1975. postao je generalni direktor SOUR-a Jadran-turist