Orta, Pietro Francesco

Orta, Pietro Francesco, vjerski pisac (San Dorligo / Dolina, 25.IX.1653 – Rim, 29.IX.1722). Isusovačkom redu pristupio 5.V.1689. Studirao je vjerojatno u Rimu. Od 26.I.1692. do 6.VI.1718. u Rimu je obavljao službu generalnoga prokuratora Isusovačkoga reda, tj. bio je zadužen za upravljanje gospodarskim djelatnostima.

Objavio je kratke upute o načinu pisanja izvješća ili informiranja generala Reda o sklopljenim ugovorima Instructio sive modus informandi R. P. N. Praepositum Generalem de contractibus ineundis (1693). Također je sastavio asketsko djelo o strjelovitim molitvama ili duhovnim izrekama svetaca Orazioni Giaculatorie molti Santi, e Servi di Dio (1706). To je zbirka od tisuću izreka ili kratkih duhovnih misli i molitava na latinskom i talijanskom, popraćena primjerima iz života svetaca i blaženika te uputama i poukama o molitvi. U rukopisu je ostavio Elenchus Bullarum, Brevium, Decretuorum pro Societate Jesu, zbirku papinskih dokumenata (bula, brevija, dekreta) upućivanih Družbi Isusovoj od 1697.

LIT.: C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 5, Paris–Bruxelles 1893.

M. Korade, Istarska enciklopedija