Orta, Pietro Francesco

Orta, Pietro Francesco, vjerski pisac (San Dorligo / Dolina, 25.IX.1653 – Rim, 29.IX.1722). Isusovačkom redu pristupio 5.V.1689. Studirao je vjerojatno u Rimu. Od 26.I.1692. do 6.VI.1718. u Rimu je obavljao službu generalnoga prokuratora Isusovačkoga reda, tj. bio je zadužen za upravljanje gospodarskim djelatnostima.