Car Emin, Viktor

Car Emin, Viktor, književnik i publicist (Kraj pokraj Lovrana, 1.XI.1870 – Opatija, 17.IV.1963). Školovanje je počeo u Lovranu, nastavio u Rijeci, a nakon kratkoga radnog iskustva pohađao je 1885–89. koparsku učiteljsku školu. Ondje je napisao prve manje tekstove, koje je objavio u Našoj slozi, dopise, crtice, ali i dvije pripovijetke: Bijednici (1885) i Put u Egipat (1889).