Partito Nazionale Fascista

Partito Nazionale Fascista (PNF; Talijanska nacionalna fašistička stranka), polit. Stranka ustrojena iz faš. Pokreta 1921. Tvrdnje B. Mussolinija kako se fašizam oblikovao u organizaciju već 1918., i to kao Fascio Italiano Rivoluzionario, nije moguće dokumentirati. Faš. Pokret, kao protustranka, nastao je u ožujku 1919. u Milanu, kada je osnovan Fascio Italiano di Combattimento.

Jedini mu je program bila akcija, a nasilje je bilo način njegova političkoga djelovanja. Do kraja 1921. bio je to pokret »elite« i »antistranka«, te je uključivao i pripadnike drugih građ. Stranaka, vojske i policije. Nakon svibanjskih parlamentarnih izbora 1921. i ulaska u parlament faš. Se pokret organizirao u stranku te nastavio provoditi politiku nasilja i zastrašivanja. Istar. Su fašisti teško prihvatili preobrazbu faš. Pokreta iz »antistranke« u stranku, te je proces te pretvorbe u Istri, obilježen dugotrajnim polemikama, završio u prosincu 1921. osnutkom Istarske federacije PNF-a. Trojica čelnih ljudi PNF-a za Istru postali su nakon izbora zastupnicima stranke u tal. Parlamentu. Na drugome regionalnom istar. Kongresu u rujnu 1922. Istra s otocima podijeljena je na 14, potom na 12 faš. Zona (Pula, Rovinj, Pazin, Labin, Lošinj, Volosko-Opatija, Kopar, Piran, Poreč, Buzet, Podgrad, Cres). Na poč. 1930-ih povećalo se članstvo stranke, ali se počelo dijeliti na polit. Frakcije, te je sve do raspada 1943. stranka ostala podijeljena. Na njezinim je temeljima u rujnu 1943. stvorena nova faš. Stranka Partito Repubblicano Fascista, koja je prestala djelovati nakon sloma fašizma 1945.

 

LIT.: A. Lyttelton, La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929, Bari 1974; E. Gentile, Storia del Partito Fascista 1919–1922. Movimento e Milizia, Bari 1989; D. Dukovski, Fašizam u Istri 1918–1943., Pula 1998.

D. Dukovski