Pazinčica ili Pazinski potok

Pazinčica ili Pazinski potok, stalni vodotok istar. najduže ponornice, koja svoje vode dobiva s vodonosnog, blago položenog i izduženoga porječja s flišnim naslagama. Izvire u zaleđu Boruta i ima nekoliko, ugl. stalnih bočnih pritoka (Brestovica, Toplica, Lipa, Rakov potok i Frnežar) te niz povremenih bujičnih pritoka.