Pellizzer, Antonio

Pellizzer, Antonio, nastavnik, knjiž. kritičar i publicist (Rovinj, 14.II.1932 – Rovinj, 17.XI.2004). Tal. jezik i književnost diplomirao u Zagrebu, a već je kao student pisao za publikacije tal. zajednice u Istri i Rijeci. Cijeli radni vijek bio je srednjoškolski nastavnik u Rovinju, a ravnatelj Centra za usmjereno obrazovanje 1979–92.

Obilježio je djelovanje tal. zajednice u Rovinju i Istri, osobito u području kulture i književnosti, ali i rovinjskoga sporta (plivanje i vaterpolo). Bio je među pokretačima i osnivačima, te dugogodišnji predsj. društva Circolo dei Poeti, Letterati ed Artisti. Napisao je i objavio nekoliko pripovijedaka, potom se bavio knjiž. kritikom i organizacijom kulture. Pokrenuo je i uređivao niz sveščića zbornika proze i pjesništva (1964–68) iz kojih je u suradnji s tršćanskim Università Popolare nastao natječaj Istria Nobilissima, s istoimenom publikacijom. Objavio je mnogobrojne radove u časopisima, autor je antologije tal. književnika Istre i Rijeke Voci Nostre, antologia degli scrittori del gruppo nazionale italiano di Jugoslavia (1983. i više kasnijih izdanja), koja je postala škol. udžbenikom zavičajne književnosti u Hrvatskoj i Sloveniji; s Giovannijem Pellizzerom napisao je Vocabolario del dialetto di Rovigno d’Istria (1992). S hrv. je jezika na talijanski prevodio udžbenike, stručne knjige i monografije. Dobio naslov commendatore Republike Italije (2002).

R., Istarska enciklopedija