Clerisseau, Charles-Louis

Clérisseau, Charles-Louis, arhitekt, slikar i crtač (Paris, 28.VIII.1721 – Auteuil, 19.I.1820). Proučavao je ant. spomenike u Rimu, gdje je upoznao J. J. Winckelmanna te braću Roberta i Jamesa Adama, kojima je bio prijatelj i učitelj, pa je s njima nekoliko puta posjetio Pulu (1756., 1757. i 1760) i tu crtao ant. i ranokršćanske spomenike.

Ti se crteži nalaze u privatnim i drž. zbirkama širom svijeta (Francuska, Engleska, Škotska, Kanada, SAD, Južna Afrika, Rusija). Ubraja se u vrlo rane promicatelje puljskoga gradit. nasljeđa. Zbog zanimanja za ant. arhitekturu C. zauzima jedinstveno mjesto u primjeni širokoga spektra i u genezi neoklasicističke eur. arhitekture u dr. pol. XVIII.st. Njegovi crteži ant. građevina i detalja, među kojima je i velik dio puljskih, pomogli su u kreiranju stila, koji je utjecao na arhit. oblikovanje u Europi, Rusiji i SAD-u. Osim Winckelmanna i braće Adam, bio je prijatelj G. B. Piranesija, W. Chambersa i arhitekta Th. Jeffersona (predsjednika SAD-a), koji su utjecali na stvaranje neoklasicizma kao stila u arhitekturi. Između 1773. i 1787. radio je za Katarinu Veliku interijere u carskoj rezidenciji u Sankt Peterburgu, gdje je ostavio 12 crteža iz Pule, koji se danas nalaze u Ermitažu. Njegovi su crteži i akvareli neprocjenjivo vrijedni dokumenti u proučavanju gradit. nasljeđa Pule.

 

LIT.: A. Krizmanić, Komunalna palača – Pula, Pula 1988; T. J. McCormick, Charles Louis Clerisseau and the Genesis of Neoclassicism, New York 1990.

A. Krizmanić