Clerisseau, Charles-Louis

Clérisseau, Charles-Louis, arhitekt, slikar i crtač (Paris, 28.VIII.1721 – Auteuil, 19.I.1820). Proučavao je ant. spomenike u Rimu, gdje je upoznao J. J. Winckelmanna te braću Roberta i Jamesa Adama, kojima je bio prijatelj i učitelj, pa je s njima nekoliko puta posjetio Pulu (1756., 1757. i 1760) i tu crtao ant. i ranokršćanske spomenike.