Čufar (Zuffar), Alojz

Čufar (Zuffar), Alojz, šumarski stručnjak (Otlica iznad Ajdovščine, 7.III. 1852 – Mittewald kraj Beljaka, 14.IX.1907). Osnovnu školu završio je u Bazovici kraj Trsta. Od 1875. radio u Divači kao šum. pomoćnik, a zatim kao šum. nadzornik u Divači i Galižani kraj Pule.