D’Anna, Baldassare

D’Anna, Baldassare, slikar (Venecija, oko 1572 – Venecija, 13.VIII.1646). Kao kasnorenesansni majstor stvarao je pod utjecajem Paola Veronesea i J. Palme mlađega, a djela mu variraju u kvaliteti i formalnim crtama, najvjerojatnije zbog velikoga udjela radionice u ostvarivanju narudžbi te zbog suradnje s bratom Melchiorreom u potonjim godinama.