Picugi

Picugi, arheol. nalazište na trima brežuljcima u nizu (nadm. vis. 112 m, 119 m i 110 m), nekoliko km jugoistočno od Poreča. To su gradinska naselja (Picugi I–III) s pripadajućim željeznodobnim žarnim nekropolama. Numeraciju naselja i pripadajućih nekropola odredio je A. Amoroso.