Antifašizam

Antifašizam, pokret protiv fašizma i nacizma, koji se od sred. 1930-ih pojavio u gotovo svim eur. zemljama, i koji je u različitim oblicima otpora okupljao različite političke stranke (demokrate, liberale, socijaliste, komuniste, demokršćane i dr.). U Istri se, međutim, pojavio već 1919., istodobno s nastankom prvih faš. organizacija i bio je vjerojatno jedan od prvih u Europi. Pokret nije bio jedinstven čak ni kao formalna grupa politički aktivnih građana.