Pomorski arsenal u Puli

Pomorski arsenal u Puli (njem. See-Arsenal, K. u. K. Kriegsmarine See-Arsenal), pomorski arsenal austrougarske ratne mornarice. Smješten je u Puljskome zaljevu (6,5 mil. m2, dubina mora na ulazu 38 m), djelomično na otoku Uljaniku, a većim dijelom na južnoj obali zaljeva. Zaljev je okružen 60 m–80 m visokim brežuljcima, dok je s morske strane zaštićen Brijunskim otočjem. Zbog veličine i zaštićenosti od vjetrova i valova jedna je od najpogodnijih prirodnih luka, u kojoj se pri svakom vremenu mogu odvijati različite pomorske operacije. Uočavajući te prednosti, H. B. Dahlerup, zapovjednik austrijske ratne mornarice, i feldmaršal Nugent izabrali su Pulu za sjedište ratne luke i ratnoga brodogradilišta. Prvi radovi započeli su 1848. izgradnjom triju skladišta, a opsežniji nakon 1850. Unatoč otporima vlasnika, okolno zemljište i otočić Uljanik otkupljeni su i započela je izgradnja brodogradilišta, Mornaričke bolnice i vojarne »Franjo Josip«.