Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković« (FET), Pula

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula (FET), visokoškolska ustanova, članica Sveučilišta u Rijeci do 2006., od kada je sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao Odjel za ekonomiju i turizam Dr. Mijo Mirković. Osnovan je rješenjem tadašnjeg Kotara Pula i Savjeta za prosvjetu pri Vladi 30. IV. 1960. kao dvogodišnja Viša ekonomska škola u Puli, za izobrazbu ekonomista.