Popović, Anton Marčelo

Popović, Anton Marčelo, gospodarstvenik (Bralići kraj Vrsara, 28.VIII.1943 - Vrsar, 27.III.1996). Završio je Poljoprivredni fakultet u Zagrebu. Godine 1969. počeo je raditi u turističkom poduzeću Anita d. d. u Vrsaru kao komercijalni direktor, a potom je bio direktor tadašnjeg OOUR-a Opskrba.