Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranska županija, upravno-teritorijalna jedinica na zapadu Republike Hrvatske sa sjedištem u Rijeci; 3590km2, 305505st. (2001). U najzapadnijem dijelu obuhvaća dio istar. poluotoka, 257km2, s 27250st. (2001).