Promet

Promet, sustav koji omogućava putovanja, prenošenje dobara, prijevoz ljudi te prijenos i razmjenu vijesti i podataka (komunikacije). Prometnicama se smatraju infrastrukturni objekti namijenjeni pješačkom (staze), cestovnom (ceste i autoceste), željezničkom (želj. pruge) prometu, iako se i pom. promet, zračni promet, telefonski i dr. vrste prometa koriste infrastrukturom (luke, zračne luke, telefonske instalacije). Prve su prometnice bile staze, koje su u prapovijesti, a na malim udaljenostima i donedavno, povezivale naselja s izvorima vode ili lokvama, te naselja međusobno. Već u neolitiku stanovnici Istre su održavali veze sa susjednim krajevima, ugl. morem.