Flora, morska makrobentoska

Flora, morska makrobentoska, biljni svijet morskoga dna. Čine je cijanobakterije ili modrozelene alge (Cyanobacteria ili Cyanophyta), crvene (Rhodophyta), smeđe (Phaeophyta) i zelene (Chlorophyta) alge te morske cvjetnice (Spermatophyta), koje se razvijaju u litoralu (obalno područje) do dubine 200m i čine fital. Morska makrobentoska f. istarskoga područja borealnoga (sjevernog) je tipa.