Fonoteka Hrvatskog radija Radio Pule

Fonoteka Hrvatskog radija Radio Pule, fonoteka Radio Pule, u kojoj je pohranjeno više od 10000 dugosvirajućih ploča, više od 6500 kompaktnih diskova te 6500 snimaka (vrpce) ozbiljne, zabavne i nar. glazbe, domaće i inozemne. Vrlo su vrijedne snimke nar. glazbe. Zaslugom T. Peruška, S. Zlatića i posebice R. Pernića od 1965. pod okriljem Radio Pule provodi se sustavno snimanje i čuvanje istar. folklornoga blaga, njegovo predstavljanje u radioemisijama, u novinama i stručnim publikacijama, na smotrama nar. pjesme i plesa i ostalim folk. manifestacijama.