Geologija

Geologija, znanost o Zemlji kao cjelini; proučava podrijetlo, sastav i građu, pov. aspekt (uključujući postanak i razvoj života, narav procesa koji su oblikovali današnje stanje). Obuhvaća više grana: 1. kristalografiju, mineralogiju, petrologiju i geokemiju, koje se bave tvarima i sastavom Zemlje; 2. strukturnu geologiju (uključujući i geofiziku), koja je zaokupljena oblikom i smještajem različitih jedinica što grade Zemlju; 3. stratigrafsku i povijesnu geologiju, kojima je cilj upoznavanje svih promjena na Zemlji (reljefa, strukture životinjskih i biljnih organizama); 4. paleontologiju; 5. fizičku geologiju (uključujući geomorfologiju), koja obuhvaća proučavanje procesa što utječu na reljef Zemlje.