Radetić, Ernest

Radetić, Ernest, književnik i publicist (Baderna, 13.III.1899 – Zagreb,7.X.1980). Pučku školu Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru pohađao je u rodnome mjestu, u Pazinu je završio četiri razreda hrv. gimnazije, a na početku I. svjetskog rata upisao se u isusovačku veliku gimnaziju u Travniku. Odatle je upućen na talijansku bojišnicu, a nakon propasti Austro-Ugarske Monarhije bio je u talijanskom logoru. Došavši 1920. u Zagreb kratko je službovao u Ravnateljstvu pošta, uređujući list Pošta i djelujući kao sindikalni aktivist.

Zaokupljen društveno-političkim životom istarske emigracije pod fašizmom, u hrvatskoj Istarskoj riječi, što je do 1929. izlazila u Trstu, objavljivao je pripovijesti, a u njezinu je izdanju tiskao i svoju prvu knjigu proza Kad se užge mlada krv (1928). Nakon prestanka izlaženja tršćanskoga časopisa u Zagrebu je pokrenuo Istru, glasilo istarske (hrvatske i slovenske) emigracije, te 1930. iznova potaknuo izlaženje lista za mladež Mladi Istranin. Bio je aktivan u Matici hrvatskih kazališnih dobrovoljaca. Zagrebačka radijska postaja izvodila je njegove humoristične radiodrame: Ulični fotograf (1938), Laž (1938), Rasprava o siru (1939) i dr., a pozornice u zemlji i inozemstvu drame: Za goli život (nagrađena 1933), Vihor (1941), U pomoć (1942) i dr. Surađivao je i s istar. skladateljima S. Zlatićem i I. Matetićem Ronjgovom. Kao dramaturg za radijsku izvedbu prilagođivao je djela A. Šenoe, A. Cesarca i dr. Za mladež je napisao zbirku priča Iskre pod pepelom (1943). Nakon kapitulacije fašističke Italije objavio je Istarske spomendane te dokumentarno-publicističko i povijesno djelo Istra pod Italijom (1944., 1997. u talijanskom prijevodu). U vlastitoj nakladi tiskao je zapise Razbijeni mozaik (1962), povijesnu priču o nastanku pulskog amfiteatra Die Arena von Pula (1966) te kulturološko-političko-povijesne i polemične Istarske zapise (1969).

LIT.: R. Katalinić Jeretov, predgovor, u: E. Radetić, Kad se užge mlada krv… i druge istarske pripovijesti, Trst 1928; Z. Črnja, Razgraničenje oko hrvatstva, u: Hrvatski Don Kihoti, Rijeka 1971; J. Bratulić, Ernest Radetić, pogovor, u: E. Radetić, Istra pod Italijom, pretisak, Rijeka, Pazin i Poreč 1991 (tal. prijevod, Trst 1997); N. Vončina, predgovor, u: N. Vončina, Antologija hrvatske radiodrame, Zagreb 1998.
Boris Domagoj Biletić, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE