Regionalizam

Regionalizam, pokret koji se suprotstavlja centralističkom ustroju nac. država i zastupa preraspodjelu drž. moći na regionalnu razinu, pozivajući se pritom na subnacionalne identitete. Institucionalizacija mobilizacijskih procesa na regionalnoj razini u Istri započinje s djelovanjem Istarskoga demokratskog sabora.