Regionalna autonomija

Regionalna autonomija, oblik polit. uređenja dijela države kojim se osigurava poseban državno-prav. status teritorijalne jedinice u odnosu na teritorij države koje je ona sastavni dio. Prema Rokan-Urwinovoj tipologiji regionalističkih pokreta, za taj stupanj autonomističkoga zahtjeva posebno je važno postojanje regionalističke stranke s jakom biračkom potporom, a takav je npr. 1990-ih u Istri IDS, kojemu je r. a., osim transgraničnosti, temeljnim strateškim ciljem.