Lenzi, Luigi

Lenzi, Luigi, arhitekt (XIX–XX.st.). Pripadao je poznatoj autorskoj skupini Gruppo Urbanisti Romani (L. Picinato, G. Minucci, E. Lavagnino, E. Montuori, C. Valle i dr.), koja je, s Piacentinijem kao mentorom, u drugoj pol. 1920-ih nizom prijedloga utjecala na suvremeno urbanističko uređenje gradova u Italiji (Cagliari, Padova i dr.).

Tijekom 1920-ih i 1930-ih bio je stalnim suradnikom časopisa Architettura e Arti decorative. U Puli je 1936–37. vodio izradbu generalnoga regulacijskog plana grada, kojim su planirane znatne izmjene u užoj pov. jezgri i u suburbanome području, a na tome je surađivao i E. Trolis.

B. Nefat, Istarska enciklopedija