Rossi, Ljudevit

Rossi, Ljudevit, florist, vojni časnik (Senj, 14.VIII.1850. – Karlovac, 4.VII.1932.). Gimnazijsko školovanje u Zagrebu nije dovršio, jer je 1868. isključen iz škole zbog sudjelovanja u demonstracijama pri ustoličenju bana Levina Raucha. Nakon različitih službi što ih je obavljao u Rijeci, Zagrebu, Napulju i dr., otišao je u Budimpeštu, gdje je služeći vojni rok godinu dana pohađao časničku školu Ludoviceum.