Seljačke radne zadruge

Seljačke radne zadruge, kolektivni zadružni organizacijski oblik u socijalist. poljoprivrednom sustavu, uveden u Hrvatskoj nakon II. svj. rata. Tada je u ratom porušenim eur. zemljama proizvodnja hrane bila među najvažnijim zadatcima.