Sipar

Sipar, zaselak s nekoliko kuća na istoimenom poluotoku, 4km sjeverno od Umaga, i istaknut rt na kojem su ostatci ranosrednjovj. kaštela. Spominje se u različitim inačicama (lat. Sapparis, Sip(p)aris), u ranosrednjovj. zemljopisnim izvorima (Anonim Ravenjanin, Guidon).