Limski zaljev, Limski kanal

Limski zaljev, potopljena krška dolina na zap. obali Istre, između Rovinja i Poreča. Dužina zaljeva od obalnog ruba zap. Istre do najudaljenijega dijela morem ispunjene doline iznosi 12,8km, a sa suhim dijelom Limske drage u nastavku ukupna dužina iznosi oko 35km. Na samom ulazu širina mu iznosi 600m, u sr. dijelu oko 400m, a pri kraju oko 200m. Od 1964. zakonom je zaštićen geomorfološko-hidrogeološki lokalitet u kategoriji značajnih krajolika; od 1980. specijalni rezervat u moru.