Gračišće

Gračišće, naselje kraj Pazina (45°13′N; 14°01′E; 290 m nad. vis.); 467 stanovnika (2001.); sjedište istoimene općine. Nalazi se na vrhu brežuljka iznad ceste Pazin–Pićan, visoko ponad vododerina koje se slijevaju u rijeku Rašu. Stanovništvo se bavi gotovo isključivo poljodjelstvom (vinova loza, žitarice, voće) i stočarstvom (goveda, svinje), a manjim dijelom radi u tercijarnim djelatnostima (Pazin).