• Notarijat,...

  Notarijat (lat. notarius: bilježnik) ili bilježništvo, javna služba koju obavljaju notari, bilježnici, kao slobodno zanimanje. Pisani notarski akti služe čuvanju podataka o pravnim poslovima te jamče objektivnu snagu svjedočanstva i time javne vjere. Srednjovjekovni notarijat u Istri zbog antičke je tradicije municipalnog uređenja, osobito u obalnim... više

 • Wilfan (Vilfan),...

  Wilfan (Vilfan), Josip, pravnik i političar (Trst, 30.VIII.1878 - Beograd, 8.III.1955). Doktorirao je pravo u Beču (1901), a potom službovao u Trstu i u odvjetničkom uredu M. Laginje u Puli (1902-04). 

  više
 • Allegretti,...

  Allegretti, Nikša, fiziolog i imunolog (Supetar, 6.II.1920 - Zagreb, 26.X.1982). Medicinu je završio u Zagrebu, a 1959. postigao je doktorat medicinskih znanosti.

  više
 • Šonje, Ante

  Šonje, Ante, arheolog (Novalja, 10.V.1917. – Pula, 5.II.1981.). Školovao se u Novalji, Senju i Zadru, a 1952. u Zagrebu je diplomirao arheologiju i povijest umjetnosti, te 1965. doktorirao tezom Sakralna arhitektura Poreštine od njenog početka do kraja srednjeg vijeka (objavljeno kao knjiga Crkvena arhitektura zapadne Istre,... više