• Petronio,...

  Petronio, Bortolo, političar i publicist (Piran, 2.XI.1897 - Kopar, 4.III.1989). U mladosti pomorac, u I.svj. ratu bio na Istočnoj bojišnici. Nakon rata priključio se socijalist. mladeži, a 1921. pristupio KPI.

  više
 • Istra iz...

  Istra iz Smrikvi je prva e-knjiga o kulturi Istre prisutna na Internetu od kraja ožujka 2009. Knjiga sadrži brojne informacije o mjestima koja vrijedi posjetiti u Istri.

  više
 • Pećine ili...

  Pećine ili špilje, krški geomorfološki oblici s pretežno horizontalnim protezanjem podzemnih kanala različite dužine, širine i visine. Ulazi ili otvori pećina također su različite veličine, odn. širine i visine. Nastajale su u okršenim vapnencima erozijskim i korozijskim radom površinskih i podzemnih voda duž rasjeda koji su se zbog tektonskih pokreta pojavili u istaloženim... više

 • Brnobić, Albin

  Brnobić, Albin, liječnik dermatovenerolog, (Markovac kraj Višnjana, 10.VIII.1916. - Zagreb, 25.VI.2007.). Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a srednju školu u Zagrebu (maturirao je 1937), gdje je i diplomirao 1943. na Medicinskom fakultetu. 

  više