• Munić, Kazimir

  Munić, Kazimir, učitelj i glazbenik (Kastav, 4.III.1915 - Ičići, 3.IX.1978). Osnovnu i učiteljsku školu završio je u Kastvu te službovao u Prizni, Staroj Novalji, Kastvu, Klani, Kaštelu kraj Buja, Buzetu, Labinu i Rijeci. 

  više
 • Osti (Host),...

  Osti (Host), Tarsilla, redovnica (Pula, 8.XII.1895 – ?, 26.I.1958). S obitelji je 1915. bila među izbjeglicama evakuiranima u I. svjetskom ratu iz Pule. Godine 1923. stupila je u red redovnica Družbe Presvetih Srdaca. Bila je dvadeset godina bolničarkom u Mornaričkoj... više

 • Fachinetti,...

  Fachinetti, Michele, pisac i političar (Vižinada, 7.X.1812 - Vižinada, 22.X.1852). Gimnazijsko je školovanje završio kod koparskih pijarista, a studij prava 1840. na Sveučilištu u Padovi. Od 1837. uglavnom je boravio u Vižinadi. Surađivao je s P. Besenghijem degli Ughi i S. Pellicom te u tršćanskom... više

 • Ljetnikovac...

  Ljetnikovac pićanskih biskupa smješten je u samom središtu Gračišća. Od ljetne rezidencije pićanskih biskupa sačuvana je kapela sv. Antuna Padovanskog, koju je 1381. godine izgradio majstor Almerigo, a 1486. godine obnovio pićanski biskup Paskazije, rodom iz Gračišća. Sačuvani toranj i prolaz te kapela sv. Ante Padovanskog funkcioniraju kao jedinstven objekt.

  više