• D’Ambrosi,...

  D’Ambrosi, Carlo, geolog (Buje, 23.III.1898 – Trst, 30.IV.1992). Prirodne znanosti diplomirao je 1924. u Padovi radom o geologiji, a 1926. diplomirao je i farmaciju. Radio je kao ljekarnik u Novigradu 1931–51., potom u Trstu; 1956–65. predavao je geologiju na tršćanskom sveučilištu.

  više
 • Bottari,...

  Bottari, Giuseppe Maria, puljski biskup (Venecija, 1646 - Pula, 19.VIII.1729). Franjevac konventualac, teolog, provincijalni ministar padovanske Provincije sv. Antuna (1683-86), generalni ministar Reda franjevaca konventualaca u Rimu (1689-95). Imenovan je... više

 • Ivezić,...

  Ivezić, Ljubica, gimnazijska profesorica, kulturna djelatnica i znanstvenica (Sisak, 17.II.1915 – Pula, 29.XII.1995). U Zagrebu završila I. žensku realnu gimnaziju te 1938. diplomirala književnost na Filoz. fakultetu. Kao umirovljenica obranila je 1980. doktorsku disertaciju Otkrivanje i njegovanje kreativnosti učenika u nastavi materinskog jezika i slobodnim aktivnostima.

  više
 • Forum u Puli

  Forum u Puli, glavni trg ant. grada, na ravnom prostoru između luke i padina brežuljka, 82×37,5m. Prve građevine nastale su u drugoj pol. I. st. pr. Kr., a trg je oblikovan u Augustovo doba. Na trg, okružen trijemom s triju strana, dolazilo se dvjema glavnim ulicama. Oko trijema su bile javne građevine uprave, trgovine i sudstvo, a na sjev. strani kultno središte. Već sred. I.st.pr.Kr. u središtu grada koji... više