• Annales

  Annales, periodična publikacija koju je 1991. u Kopru osnovalo i počelo izdavati Zgodovinsko društvo za južno Primorsko. Prvi mu je podnaslov Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin, a od 1994. Anali za istrske in mediteranske študije kada se dijeli u Series historia et... više

 • Tomčić,...

  Tomčić, Zdenko, gospodarstvenik, znanstvenik, političar (Srijemska Mitrovica, Vojvodina, Srbija, 14.IV.1943.). U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu te je 1962. došao u Poreč gdje je 1962.-64. pohađao i završio Višu poljoprivrednu školu. Studij nastavlja na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu gdje... više

 • Gavardo

  Gavardo, koparska plemićka obitelj (XIII–XX.st.) podrijetlom iz mjesta S. Martino di Gavardo (Brescia). Praotac koparskoga odvjetka obitelji (1210) bio je Gavardo I., koji je bio u službi akvilejskoga patrijarha Volchera. U XIV.st. obitelj se razdijelila na dvije grane: prva je izumrla u XIX.st.; druga, koja potječe od Filippa II., upisana 1431. u registar koparskoga plemstva, bila je 1416. primljena u Veliko vijeće, a u... više

 • Međunarodni...

  Međunarodni kulturni centar Hrvatske glazbene mladeži, međunarodni glazb. kamp koji u Grožnjanu djeluje u ljetnim mjesecima (od lipnja do rujna). Osnovala ga je 1969. Međunarodna federacija Muzičke omladine (Fédération Internationale des Jeunesses Musicales), sa sjedištem u Bruxellesu, u suradnji s Muzičkom omladinom Hrvatske. Od 1992. kulturni centar isključivo je projekt Hrvatske glazbene mladeži... više