• Naturizam

  Naturizam (lat. natura: priroda); ili nudizam (lat. nudis: gol), pokret koji zagovara slobodan život u prirodi. Njeguje kulturu tijela (njem. Freie Körperkultur, krat. FKK), zagovara slobodan život u prirodi, zdravu hranu, poštovanje nagosti, zaštitu prirode i čovjekova okoliša, a protivi se pušenju, uživanju alkohola i droge. 

  ... više
 • Tartufi

  Tartufi ili gomoljače (lat. Tuber), rod gljiva iz obitelji Tuberaceae. Privredno iznimno važne gljive. Dvije najznačajnije vrste su bijeli (Tuber magnatum) i crni (Tuber melanosporum) tartuf. Bijeli tartuf se ubraja među najkvalitetnije te postiže najveću tržišnu cijenu.

  više
 • Cerovlje

  Cerovlje, naselje 9km sjeveroistočno od Pazina (45°16′N; 14°0′E; 278m nadm. vis.); 229 st. (2001). Sjedište je općine koja još obuhvaća Borut, Draguć, Previž i više

 • Kalc, Jurica

  Kalc, Jurica, antifašist (Štinjan kraj Pule, 22.IV.1908 – kraj Novske, ? VII.1942). U njegovoj je kući bilo sjedište Omladinskoga socijalističkoga kluba. Bio je u izbjeglištvu u Austriji za I. svj. rata. Nakon što mu je obiteljska kuća zapaljena u nemirima uoči tal. parlamentarnih izbora 1921., otac mu je emigrirao 1922. u Zagreb, a za njim i cijela obitelj.

  više