• Savez...

  Savez jugoslavenskih emigranata iz Julijske krajine, krovna udruga emigrantskih društava u Kraljevini Jugoslaviji sa sjedištem u Beogradu, koja je osnovana pod imenom Savez jugoslavenskih emigrantskih udruženja u Jugoslaviji 1931. u Zagrebu na kongresu izaslanika emigrantskih organizacija. Osnovan je radi unapređivanja i koordiniranja skupnih interesa »jugoslavenskih emigranata u Jugoslaviji i da se... više

 • Rovinjske...

  Tabacchine su bile djelatnice odjela za obradu duhana koji je u Rovinju inauguriran 16. kolovoza 1872. godine. Na prvi natječaj za posao javilo se 700 žena, što dokazuje kolika je bila potreba za aktivnim sudjelovanjem u poboljšanju obiteljskih ekonomskih prilika, a posebice za osobnom afirmacijom. Prve dvije tabacchine upisane u matičnu knjigu više

 • Smole, Emil

  Smole, Emil, povjesničar umjetnosti, muzealac i konzervator (Ljubljana, 19.VIII.1927 - Solkan kraj Nove Gorice, 30.VII. 1982). Povijest umjetnosti diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (1953), te bio ravnatelj koparskoga gradskoga muzeja (Pokrajinski muzej Koper) od 1953. 

  više
 • Pavlinski...

  Pavlinski samostan u Svetom Petru u Šumi, samostan koji su pavlini preuzeli od benediktinaca 1459. Prvotni samostan, što su ga benediktinci izgradili u XII. ili XIII. st., pripadao je području Porečke... više