Savudrija u doba Mletaka

U četvrtak, 4. srpnja 2019., u 20 sati, u društvenom domu u Bašaniji (Istarska 2) bit će predstavljen zbornik radova međunarodnog stručnog skupa Vrata Jadrana: Savudrija i pripadajući teritorij u doba Mletačke Republike. Organizatori su Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago i Zajednica Talijana Savudrija - Comunità degli Italiani di Salvore.