Freske u Šorićima

Crkva sv. Marije Magdalene nalazi se na Rovinjštini, na uzvisini uz poljski put dva kilometra jugozapadno od zaseoka Šorići. To je jednobrodna romanička crkva pravokutnog tlocrta, s izbočenom polukružnom apsidom. Gradnja se datira  u 12. ili 13. stoljeće.

Freske su djelomično sačuvane na sjevernom i južnom zidu, te na trijumfalnom luku i apsidalnoj niši, na kojima se nalazi devet prizora. Takav način oslikavanja samo svetišnog prostora gotovo da je uobičajen na dvigradskom području. Kompozicija Krist u slavi se nalazi u apsidalnoj niši, prikaz Navještenja na trijumfalnom luku a pojedini apostolski parovi u srednjem pojasu apside. Slikarije na sjevernom i južnom zidu su jako oštećene, no po ostacima se može nazrijeti lik Krista u nejasnom okruženju, sv. Juraj na konju kako ubija zmaja, sv. Petar i Pavao te sv. Leonard s verigama u ruci kao i lik neznanog biskupa. Na freskama se nalazi osam glagoljskih grafita, koji datiraju u 16. i 17. stoljeće, a rastumačio ih je poznati povjesničar umjetnosti Branko Fučić

U.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Josip Šiklić, Crkva sv. Marije Magdalene u Šorićima, Franina i Jurina, 2009., 190-192., Željko Bistrović, Šareni trag istarskih fresaka, Istarska županija, 2011.

Slučajna natuknica

Freske u Plominu