Dujanić, Marčelo

Rođen je 1942. u Novakima, općina Pazin. Magistrirao je 1977. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Godine 1984. obranio je doktorsku disertaciju iz područja ekonomskih znanosti na Sveučilišnom centru za ekonomske i organizacijske znanosti Sveučilišta u Rijeci.

Od 1982. radi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na kojem je 1992. izabran u trajno zvanje redovitog profesora. Uz znanstvene i nastavne poslove od 1983. do 1987. obavlja dužnost direktora Ekonomskog fakulteta. Od 1987. do 1989. te od 1989. do 1991. na istom fakultetu bio je dekan. Na istom je fakultetu od 1991. do 1992. bio direktor Znanstveno-istraživačkog centra, a od 1993. do 1998. bio je prorektor Sveučilišta u Rijeci. Od 1998. do 1999. bio je privremeni rektor Veleučilišta u Rijeci, na kojem je od 1999. rektor. U studenom 2006. imenovan je privremenim rektorom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, kojemu je u redovitom postupku 2007. izabran za rektora.
Nositelj je kolegija na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju, te voditelj poslijediplomskog studija Menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Predaje na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju Fakulteta ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković i Fakulteta za turistički i hotelski menadžment Opatija. Od 1991. do 1993. bio je profesor na La Jolla University – The School of Business Administration u Luganu, Švicarska. Bio je gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, te na poslijediplomskom studiju «Master in International Business» Universita degli Studi di Trieste e Universita degli Studi di Udine.
Voditelj je mnogobrojnih istraživačkih projekata. Od 1991. do 1995. bio je glavni istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije «Management u funkciji poduzetničke ekonomije». U sklopu Nacionalnog znanstveno-istraživačkog programa za razdoblje od 1996. do 1998. kao glavni istraživač prijavio je projekt «Management u poduzetničkoj ekonomiji» koji je odobrilo Ministarstvo znanosti i tehnologije te je na njemu radio tim od 8 istraživača. Aktivno je sudjelovao na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, a bio je i mentor na doktorskim i magistarskim radovima. Objavio je ukupno 140 znanstvenih i stručnih radova, među kojima je 9 knjiga od kojih 3 samostalno na talijanskom jeziku te 5 u suautorstvu na hrvatskom jeziku. Aktivan je društveni radnik te je u dosadašnjem radnom vijeku obavljao mnogobrojne funkcije stručne prirode. Od 1993. bio je u tri mandata član Matičnog povjerenstva za ekonomiju i Vijeća za novčanu potporu visoke naobrazbe pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Od 2004. do 2008. bio je član nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Za svoj rad dobio je više priznanja i nagrada među kojima se ističu: nagrada «25. septembar» Općine Pazin, Orden rada sa srebrnim vijencem (1979), priznanje American Biographical Insitute: Inclusion in the International Directory of Distinguished Leadership for Contribution to the Development of Economic Science (1994), odličje Predsjednika Republike Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1996), te plakete Grada Gospića (2002), Grada Otočca (2003) i Grada Pazina (2008).

Od veljače 2009. godine zbog zdravstvenih razloga prestaje obnašati dužnost rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Na tom ga mjestu kao vršitelj dužnosti zamjenjuje dr. sc. Robert Matijašić.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply