Hrvatske knjižnice s istarskim gradivom

Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK) u Zagrebu, čiji su početci vezani za knjižnicu isusovačke gimnazije u Zagrebu (osnovana 1607), posjeduje oko 2,5mil. svezaka. Među njima je i veliki broj knjiga, periodike, rukopisa, zemljopisnih karata i druge građe o Istri, odnosno građe autora iz Istre.

Od autora koji potječu iz Istre najviše je djela Matije Vlačića Ilirika: 292, od čega 260 djela iz XVI.st. (među njima mnogo brošura). Očuvana su djela S. Konzula Istrijana (6 djela iz XVI.st.), M. Grpca (23 djela, od toga je 17 djela iz XVI.st.), S. Santorija (8 djela iz XVIII.st.), F. Glavinića i dr. U toj se knjižnici čuvaju i pojedini rijetki naslovi starih novina koje su izlazile u Istri: Il Diritto Croato (Pula, 1888-94), Naša sloga (Trst, Pula, 1870-1915), Pučki prijatelj (Krk, Pazin, 1899-1929), Omnibus (Pula, 1906-10), te novine Istra, koje su 1929-40. izlazile u Zagrebu. U Zbirci zemljopisnih karata i atlasa čuva se iznimno vrijedan rukopisni pomorski atlas Jadrana C. F. Beautemps-Beaupréa iz 1806., u kojem su prikazani i istar. gradovi, te dva zemljovida Istre iz XVI. st.: Histriae tabula P. Coppa (1575) i Descrittione dell\'Istria T. Porcacchija (oko 1590). U Zbirci rukopisa i starih knjiga treba izdvojiti prijepis Istarskog razvoda iz 1546 (koji potječe iz knjižnice Lj. Gaja). Rukopisnu ostavštinu M. Laginje čine korespondencija (500 pisama, 1875-1930), dnevnik (1868-1928), književni sastavci, spisi vezani za političku i odvjetničku djelatnost, izborni proglasi i plakati iz Istre te osobne isprave. Očuvani su i rukopisi V. Spinčića (dnevnik, korespondencija, polit. spisi, pov. i etnografske studije i rasprave), te različiti spisi vezani uz djelatnost hrv. političara u doba Austro-Ugarske Monarhije (dokumenti vezani za rad Kluba hrvatsko-slov. zastupnika u Istarskom saboru 1909-15., spisi vezani za rad Političkoga društva za Hrvate i Slovence u Istri 1910-13. i dr.). U NSK pohranjeni su rukopisi djela književnika koji potječu iz Istre, odnosno onih koji su živjeli u Istri: E. Kumičića (korespondencija, autografi književnih djela), V. Nazora (djela koja su nastala u Istri), Paule von Preradović (pjesme, 1898-1912) i njezina brata Petra pl. Preradovića (pjesme, 1892-1941). Ondje su i rukopisi djela koja su temom vezana uz Istru (L. Kirca, A. Kalca, M. Tentora, A. Šepića, I. Francetića, L. Vojnovića i dr.). Manji broj rukopisa vezan je za mlet. upravu u Istri i austroug. ratnu mornaricu u Puli. Od 1946. NSK dobiva obvezni primjerak cjelokupne tiskane produkcije u Hrvatskoj. U razdoblju 1982-2000. objavila je 25 svezaka Građe za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835.-1940., u kojoj je zastupljen i veći broj djela što su temom, autorom ili mjestom izdanja vezana za Istru. - Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), koja je osnovana istodobno s Akademijom 1867., ima zadaću prikupljanja sve građe vezane za hrv. znanost, kulturu i umjetnost. U skladu s tom zadaćom prikuplja se i građa o Istri. Između više starijih rijetkih knjiga koje su temom ili autorom vezane za Istru ističe se bogata zbirka djela M. Vlačića iz XVI.st. (63 naslova), a očuvano je i više djela stranih putopisaca iz XVII-XIX. st. (Hacqueta, Cassasa, Casottija, Trögera i dr.), 4 djela P. Stancovicha, 3 poslanice D. Vitezića (1885-91) i dr. U Knjižnici HAZU čuvaju se i starija izdanja JAZU, koja su se već od kraja XIX.st. bavila Istrom (Zbornik za narodni život i običaje, Građa za povijest književnosti Hrvatske i dr.), te stare i nove publikacije o Istri koje su objavile strane akademije (napose one iz Italije, Austrije i uopće sr. Europe). Sveučilišna knjižnica u Rijeci posjeduje zavičajnu zbirku Adriatica; u njoj se prikupljaju djela koja su autorom, mjestom tiskanja ili sadržajem vezana uz Rijeku i šire područje, što uključuje i Istru. Osim pojedinih rijetkih knjiga o Istri (npr. Die Ehre des Herzogtums Krain J. V. Valvasora iz 1689), ondje se čuva i veći broj izdanja austroug. ratne mornarice.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

M. Rojnić, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb 1974; Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835.-1940., Zagreb 1982-2000; Š. Jurić, Katalog rukopisa Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu, Zagreb 1991-2000; Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa, Bd. 9: Kroatien, Slowenien, Italien, Hildesheim, Zürich i New York 2001.

Slučajna natuknica

Kameleoni