Lopica

Lopica (prema starovisokonjem. louppia, njem. laube: sjenica, trijem) ili loža (tal. loggia: trijem), natkriveni prostor, otvoreni trijem dograđen pred pročeljem crkve. Služi da proširi crkv. prostor za vjernike koji za obreda ne mogu stati u crkvu i da ih zaštiti od nevremena ili sunca.

Obilježje je domaćega crkv. graditeljstva u Istri i sjev. Primorju. Takva su se zdanja gradila od sr. vijeka, osobito uz manje crkvice, navlastito grobljanske, po uzoru na tal. loggie. Najviše ih je podignuto u doba baroka, no gradile su se i u XIX. st. (1860. l. Sv. Roka u Roču, 1891. Bl. Djevice Marije u Draguću) i u XX. st. (1906. Sv. križa u Gračišću, 1972. Sv. Josipa Radnika u Brtonigli, 1977. Sv. Hadrijana na groblju u Tupljaku, 1988. Sv. Leopolda Mandića u Žminju). Četvrtasta su oblika, krov im je građen ugl. na tri slijeva, s jedne je strane naslonjen na pročelje crkve, a s triju otvorenih strana trijema na zidane stupove podignute na parapetni zidić. Najčešće imaju tri ulaza (sa svake strane po jedan) te s unutrašnje strane imaju kamene klupe uz parapetni zidić. U Istarskoj ih županiji ima 50-ak. Neke su u ruševinama (l. Gospe od Zdravlja u Sv. Martinu nema krova, od lopice Sv. Panteleona u Sv. Vitalu očuvane su samo klupe), a neke su obnovljene (1978. l. iz XVII. st. župne crkve u Sv. Mateju kraj Žminja, 1987. Sv. Roka u Oprtlju i dr.). U lopici Sv. Foške kraj Peroja graditelj je stupove povezao lukovima, a u onoj Bl. Djevice Marije Svetomore kraj Žminja, u koju su ugrađeni ostatci rim. hrama, stupovi su barokni anđeli (karijatide). Na zidu lopice Sv. Duha u Črnici upisan je na glagoljici nadnevak gradnje 1500. i naslikane su u XVI. st. kasnogotičke freske (M. Bartolić, I. Grah). U glagoljskom se natpisu spominje i gradnja lopice (1588) Sv. Trojice u Cerovlju. Iz baroknoga su doba kasetirani tabulat u lopici Bl. Djevice Marije na Placu u Gračišću, zatim lopice Bl. Djevice Marije u Oprtlju (1770), Sv. Katarine u Svetvinčentu, Sv. Marije na Škrilinah u Bermu (XVIII. st.) i dr.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

A. Gnirs, Künstenlandische Formen der Vorhallen bei Kleinkirchen, Mitteilungen der Zentralkommission für Denkmalpflege (Beč), 1915, 14; J. Ivetac, Crkvene lopice, Ladonja 2005, 1.