Vincent iz Kastva

Vincent iz Kastva (latin. Vincencius de Kastua), gotički slikar (? Kastav, druga pol. XV.st.). Voditelj radionice koja je 1474. oslikala grobljansku crkvu Svete Marije na Škrilinah kraj Berma.