Kartografija

Kartografija (grč. χαρτης: karta i γραφω: pišem), znanstvena disciplina koja se bavi zasnivanjem, izradbom, promicanjem i proučavanjem karata. Kartografija na tlu Istre ima vrlo dugu tradiciju.