Ziliotto, Baccio

Ziliotto, Baccio, povjesničar (Trst, 10.I.1880 – ?, 22.X.1961). Studirati je počeo 1899. u Beču, a sljedeće godine prešao je u Graz, i diplomirao klas. jezike i talijanski.

Bio je ravnatelj Talijanske gimnazije u Pazinu te Općinske više gimnazije »Dante Alighieri« u Trstu, tamošnjega Pučkog učilišta i pov. društva Minerva te udruženja Lega Nazionale, zatim tajnik Umjetničkoga društva, član Società Istriana di Archeologia e Storia Patria te Deputazione di Storia Patria per le Venezie. Prvi je članak objavio 1904., a njegova bibliografija ima više od 100 naslova članaka i knjiga. Autor je monografije o Kopru (Trst, 1910) te knjiga La cultura letteraria di Trieste e dell’Istria (Trst, 1913), u kojoj obrađuje istar. knjiž. povijest od antike do humanizma, i Storia letteraria di Trieste e dell’Istria (Trst, 1924), škol. priručnika za učenje latinskoga te napisa o glazbi i književnicima. Prevodio je s latinskoga, njemačkoga i francuskoga na talijanski. (U Trstu jedna ulica nosi njegovo ime, op. ur.)

LIT.: Baccio Ziliotto, AMSI, 1961, 61.

N. Fachin, Istarska enciklopedija