Pulske mažoretkinje

Pulske mažoretkinje - simbolične su čuvarice ključeva Grada i živući suvenir Pule. Osnovane su 1992. godine pri Kazalištu dr. Inat-u i jedan su od najstarijih mažoret timova u RH te kao takav i jedan od osnivača prve Hrvatske udruge mažoretkinja.

Od 2002. godine djeluju kao sekcija pri Puhačkom orkestru grada Pule, a od listopada 2007.god. kao samostalna udruga.
Pulske su mažoretkinje članice Hrvatskog mažoret saveza koji okuplja više od 60 mažoret timova iz cijele Hrvatske. Od 2004. godine vode ih današnje trenerice Bojana Raguž, Bojana Taškovska i Jelena Raguž.
Nakon učlanjena u Hrvatski mažoret savez Pulske mažoretkinje postale su stalne sudionice natjecanja i smotri mažoretkinja. U tim prilikama djevojke nose zeleno-žute odore koje su izrađene na temelju zastave grada Pule, a te su boje u 17 godina djelovanja postale i njihov zaštitni znak.

U.