Jakovčić, Ivan (Nino)

Jakovčić, Ivan (Nino), političar, poduzetnik (Poreč, 15.XI.1957.). Osnovnu i srednju ekonomsku školu pohađao je u rodnom gradu, a 1976. upisao se na Fakultet za vanjsku trgovinu (danas Ekonomski fakultet) Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1980. Od 1981. do 1986. radio je u pazinskom poduzeću Pazinka na poslovima izvoza i marketinga, a 1987. odlazi u Austriju te se počinje baviti privatnim poduzetništvom što nastavlja i 1989. po povratku u Hrvatsku. U politiku se ozbiljnije uključuje 1991. kada je, u srpnju, izabran za predsjednika Istarskog demokratskog sabora (IDS). Za predsjednika te stranke biran je neprekidno na svim izbornim saborima, sve do veljače 2014., kada se povlači s čelne pozicije i biva izabran za počasnog predsjednika.