Endrigo, Sergio

Endrigo, Sergio, pjevač i kantautor (Pula, 15. VI. 1933 - Rim, 7. IX. 2005). Glazbenu nadarenost stekao od oca, samoukog tenora, slikara i kipara koji je preminuo kada je Sergiu bilo samo 6 godina.