Aachenski mir 812.

Aachenski mir 812., mirovni ugovor između franačkoga cara Karla Velikoga i bizantskog cara Mihovila I. Rangabe, sklopljen u Karlovu stolnome gradu Aachenu. Slijedio je nakon više franačko-bizantskih sukoba u kojima su Franci ušli u dio srednje Italije, Furlaniju, Mletke, Hrvatsku između Raše i Cetine te, pobijedivši Avare, u Panoniju.