Bernardo Parentino

Bernardo Parentino (Parentin, Parenzano, da Parenzo, Bernard Porečan), slikar, svećenik (Poreč, oko 1437. - Vicenza, 28.X.1531.). Kao datum njegova rođenja talijanska enciklopedija Treccani u jednoj natuknici navodi "oko 1434.", drugi izvori donose općenitiju formulaciju "sredinom 15. stoljeća", u svakom slučaju nema pouzdane datacije. Pravim imenom Lorenzo, ime Bernardo uzima nakon što se zaredio i stupio u augustince. Potkraj 15. st. iz Padove prelazi u Vicenzu u samostan sv. Augustina, kojemu je bio prior do kraja života. Živio je dugo, gotovo cijeli vijek, bio je plodan slikar koji je svojim djelom označio talijanski Quattrocento i Cinquecento