Matetić Ronjgov, Ivan

Matetić Ronjgov, Ivan, melograf i skladatelj (Ronjgi kraj Kastva, 10.IV.1880 – Lovran, 27.VI.1960). Nakon završene učiteljske škole u Kopru, gdje se školovao u klasi A. Dekleve i J. Sokola, od 1899. službovao je kao učitelj u školama sr. Istre: u Žminju, Barbanu, Kanfanaru, Sv. Petru u Šumi, Gologorici i Pićnu te 1912–19. u Opatiji. Nakon tal. okupacije Istre odlazi u Zagreb, gdje je na Muzičkoj akademiji u klasi Franje Dugana učio kompoziciju i diplomirao 1922. God. 1921–25. bio je nastavnik glazbe u gimnaziji u Sušaku, gdje je osnovao prvu privatnu glazb. školu. Do umirovljenja 1938. bio je tajnik Muzičke akademije u Zagrebu; 1938–45. živio u Beogradu.