Šehanović, Jusuf

Šehanović, Jusuf, matematičar, informatičar, sveučilišni profesor (Tuzla, 20.I.1944. - Pula, 19.XII.2016.). U rodnom je gradu završio osnovnu školu te gimnaziju 1963. kad je upisao matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1967. Magistrirao je 1985. pri Centru za postdiplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, a doktorsku disertaciju Utjecaj informacijskih tehnologija na razvoj organizacijske strukture ugostiteljske i turističke djelatnosti obranio je 1994. na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

Počeo je raditi 1967. kao profesor matematike u tuzlanskim srednjim školama gdje je 1976.-82. bio i direktor Građevinskog školskog centra. Godine 1983. s obitelji seli u Poreč i 1984.-88. radi kao profesor matematike, tajnik te direktor u srednjoj školi (tadašnji Centar usmjerenog obrazovanja). U to vrijeme aktivan je u osnivanju Poljoprivrednog znanstvenog centra u CUO-u koji je 1988. prerastao u samostalni Institut za poljoprivredu i turizam gdje se zapošljava okrećući se i znanstvenom radu. Na Institutu radi na znanstveno-istraživačkim projektima, a bio je i predstojnik Zavoda za ekonomiku u poljoprivredi. Godine 2001. postaje pročelnik Odjela za poljoprivredu u Poreču Veleučilišta u Rijeci i sudjeluje u uvođenju studija vinarstva i mediteranske poljoprivrede. Na studiju informatike Veleučilišta u Rijeci predavač je od 2000. do 2007., kada je kratko bio i v. d. dekana. Od 2008. do umirovljenja 2014. radi na Fakultetu ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli gdje je 2012./13. bio predstojnik studija informatike. U sveučilišnim zvanjima počeo je 1987. kao znanstveni asistent, pa suradnik, 1998. izabran je za izvanrednog profesora, 2003. redovitog, a 2007. redovitog u trajnom zvanju. Sam ili u suautorstvu napisao više od stotinu znanstvenih i stručnih radova iz matematike, organizacije, menadžmenta i informacijskih znanosti koji su objavljeni u 22 knjige, sveučilišna udžbenika i skripte, 19 poglavlja u knjizi, 128 znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima, 40-ak recenzija, članaka, studijskih programa i projekata, više elaborata i dr. Bio je i urednik osam znanstvenih knjiga. Aktivan u društvenom životu bio je, između ostalog, predsjednik porečkog Lions kluba (2004.-06.) te u razdoblju 2007.-12. tajnik, viceguverner i naposljetku guverner Zajednice Lions klubova Hrvatske (District 126), član rukovodstva Hrvatskog helsinškog odbora (od 2006.) i Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre (od 2006.). U politici je od 1962. do početka 1990-ih bio član Saveza komunista, u osamostaljenoj Hrvatskoj član je HNS-a 1999.-2006. (bio je i u porečkom gradskom rukovodstvu), pa političke udruge građana Naš Poreč te 2006. gradski vijećnik s nezavisne liste Rajke Lesić-Mudrić da bi se 2008. vratio u HNS i bio potpredsjednik njegove županijske organizacije u Istri. Ubrzo se prestaje baviti stranačkom politikom angažirajući se više u HHO-u i tijelima bošnjačke zajednice u Poreču, Istri i Hrvatskoj. Dobitnik je više radnih i društvenih priznanja. Sahranjen je u Poreču.

LIT.: Zlatko & Igor Šehanović, Profesorovih 70; lions.hr/vijesti/in_memoriam_jusuf_sehanovic_1944_2016; Glas Istre
G. Prodan