Kleva, Luciano

Kleva, Luciano, slikar, fotograf, dizajner i glazbenik (Kopar, 21.IX.1954 - Senožeče, 23.XII.2003). Slikarstvo, dizajn i fotografiju studirao je na likovnoj akademiji Brera u Milanu, gdje je 1980. diplomirao.

Po povratku u Izolu sudjelovao je u utemeljenju glazb. skupine Istranova, a poslije još i skupina istarske nar. glazbe Piščaci, Lazonta i Vruja. Od 1987. slobodni je umjetnik i bavi se slikarstvom i grafičkim oblikovanjem, fotografijom i glazbom. Poslije 1990. posvetio se pretežito modnoj fotografiji, portretu i istar. motivima. Značajka je njegova raznovrsnog umj. stvaranja kombinacija fotografskoga i slikarskoga pristupa unutar cjeline koju često dopunjuje izvorna istar. narodna glazba u izvedbi samoga autora. Djela je izlagao na mogobrojnim samostalnim i skupnim izložbama u Sloveniji, Italiji, Austriji i Hrvatskoj. Kao umj. fotograf surađivao je s mnogim časopisima (Moda, Foto, Fotografare, Chiaroscuro, Il Territorio, Start, Vagalume, Panorama). God. 2003. postao je predsjednikom izolske udruge Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana. Dobio I. nagradu Istria Nobilissima 1980., 1990., 1998. i Kocjančičevu nagradu 1998.

LIT.: F. Juri, Un ricordo di Luciano Kleva, musica e immagini di una passione, La Battana, 2003, 149-150.
F. Juri, Istarska enciklopedija