Kompare (Kompara), Josip

Kompare (Kompara), Josip, svećenik, političar i kult. djelatnik (Kreplje kraj Sežane, 6.XI.1858 - St. Louis, SAD, 10.II.1925). Završio je njem. gimnaziju u Gorici 1880. te nakon studija na goričkoj bogosloviji 1884. bio zaređen. 

Najprije je bio kapelan u Škednju kraj Trsta (Servola), a potom u različitim mjestima istar. dijela Tršćansko-koparske biskupije. Za dekana u Ospu bio je imenovan 1889. God. 1895. bio je izabran u Istarski sabor i njegovim zastupnikom ostao nekoliko mandata. Nastojao je među Istranima oživjeti glagoljicu. Pomagao je utemeljenje svećeničkoga društva Zbor svećenika sv. Pavla. Zauzimao se za gradnju novih škola na Koparštini, za javnu uporabu slov. i hrv. jezika te za uporabu slov. i hrv. toponima u Istri, pri čemu je u Saboru, u borbi protiv tal. liberalne većine, surađivao s najuglednijim istar. političarima: M. Laginjom, V. Spinčićem, M. Mandićem i dr. Poticao je uređenje bujica Rižane i Osapske reke. Iz Ospa se 1907. preselio u SAD, gdje je u St. Louisu osnovao Slovensko-hrvatsku katoličku koloniju i vodio ured za slov. iseljenike.

LIT.: S. Žitko, Josip Kompare (1858-1925), u: M. Ivančič, Slovensko pevsko in bralno društvo Domovina-Osp, Koper 1997.
E. Pelikan, Istarska enciklopedija